PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE »I <3 ŠPRICER«

1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre »I <3 ŠPRICER« (v nadaljevanju nagradna igra) je Puklavec Family Wines d.o.o., Kolodvorska cesta 11, 2270 Ormož (v nadaljevanju organizator).

2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja od četrtka, 6.6.2018, do vključno nedelje, 31.8.2018. Nagradna igra poteka preko spletne strani www.xn--pricer-9jb.si in družabnega omrežja Facebook. Povezava do nagradne igre je objavljena na Facebook strani Jeruzalem Ormož.

3. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri

V nagradnem natečaju lahko sodelujejo vsi:

- ki v celoti upoštevajo vse potrebne korake za sodelovanje v nagradni igri na Facebooku in na spletni strani www.xn--pricer-9jb.si
- so starejši od 18 let
- so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji in
- sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradnem natečaju na način, da podajo izrecno privolitev k tem splošnim pogojem in k obdelavi zahtevanih osebnih podatkov (podrobneje v čl. 5 teh pravil).

V nagradnem natečaju ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in organizacijah, ki so neposredno povezane z nagradnim natečajem, in njihovi družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, partner v registrirani istospolni partnerski skupnosti, starš, otrok).

Sodelovanje v nagradnem natečaju ni pogojeno z nakupom in je za udeležence brezplačno. Sodelujoči sami nosijo vse stroške sodelovanja (kot npr. stroške prenosa podatkov, dostopa do svetovnega spleta, ...).

4. Način sodelovanja

Sodelujoči v nagradni igri sodelujejo na način, da:

- na družabnem omrežju Facebook pod kampanjskimi objavami v komentarju delijo svojo poletno zgodbo z naslovom #ZASKUPAJ in oddajo izrecno privolitev k tem splošnim pogojem na način, da k svojemu komentarju pripišejo besedo: »#privolitev« ali
- delijo svojo poletno zgodbo z naslovom #ZASKUPAJ na spletni strani www.xn--pricer-9jb.si in ob tem izrecno privolijo k tem splošnim pogojem.

5. Privolitev in posredovanje osebnih podatkov

Za sodelovanje v nagradni igri bomo za namen izvedbe nagradne igre (žreb, objava nagrajencev, obveščanje) na spletni strani www.xn--pricer-9jb.si od vas zahtevali vaše ime, priimek in elektronski naslov, na Facebook strani pa vaše uporabniško ime.

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri izrecno dovoljuje, da organizator pridobi in nadalje obdeluje njegove osebne podatke za namene nagradne igre, ki jih je navedel v prijavnem obrazcu. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov nagrajencev v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in v skladu z določili Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR – General Data Protection Regulation) št. 2016/679 (v nadaljevanju Uredba).

Vaših podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam in jih bomo trajno izbrisali v roku 120 dni po zaključku nagradne igre.

Sodelujoči v nagradni igri lahko v času trajanja nagradnega natečaja prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na elektronski naslov: info@puklavecfamily.com.

6. Dobitki v nagradnem natečaju

V nagradnem natečaju bodo podeljene tri nagrade. Glavna nagrada je Piaggio Typhoon 50, modelno leto 2017, EURO3 v vrednosti 1.500,66 € + ddv. Druga nagrada je telefon Huawei Mate 10 lite v vrednosti 303,28 €. Tretja nagrada pa je paket Jeruzalemčana in Radenske Classic v teži nagrajenca (cena Jeruzalemčana 1L je 2,34 + ddv in Radenske Classic 1,5 L 0,54 + ddv).

Nagrade niso zamenljive za gotovino ali za druge nagrade, prav tako niso prenosljive na tretje osebe.

7. Žrebanje nagrad

Žrebanje bo potekalo 31. 8. 2018 v prostorih organizatorja nagradne igre, podjetja Puklavec Family Wines d.o.o., Kolodvorska cesta 11, 2270 Ormož, v prisotnosti komisije, sestavljene iz predstavnikov podjetja Puklavec Family Wines. Izidi žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

Izmed vseh pravilnih odgovorov bomo s spletno aplikacijo izžrebali sodelujoče, ki so upoštevali vse korake zahtevane za sodelovanje v nagradni igri. Žreb nagrajencev je naključen. Imena nagrajencev bodo objavljena na spletni strani strani www.xn--pricer-9jb.si najpozneje 7 dni po zaključku natečaja. Izidi žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

8. Izločitev iz tekmovanja

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražni, žaljiv ali kakršenkoli drug neprimeren govor, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri. Prav tako bodo iz tekmovanja izločeni vse tekmovalci, za katere organizator sumi, da so do boljšega rezultata prišli z kakršno obliko goljufije. Organizator bo te igralce nepreklicno odstranil iz nabora sodelujočih, rezultat pa se bo trajno zbrisal.

9. Podelitev nagrad in obveščanje nagrajencev

Nagrajenci bodo o nagradi in pogojih prevzema nagrade obveščeni po elektronski pošti na naslov, ki ga imajo zapisanega med poslanimi podatki, ali prek Facebook sporočila v 7 delovnih dneh po žrebu.

Nagrada bo dobitnikom dostavljena ali poslana po pošti v roku 30 dni na domači naslov.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov;
- se ugotovi, da je uporabnik v natečaju sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradnega natečaja;
- organizator sumi, da je igralec prišel do rezultata z goljufijo.

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo nagrajenci, organizator objavi njihovo ime in priimek na spletnem mestu www.xn--pricer-9jb.si.

Prejemniki nagrad morajo pred izplačilom nagrad v skladu z Zakonom o davčnem postopku na pisno zahtevo organizatorja v roku 5-ih delovnih dni od poziva predložiti svojo davčno številko. V kolikor tega ne storijo, izplačilo nagrade ni mogoče. Davek na podlagi zakona o dohodnini plača organizator nagradne igre.

Nagrajenci so zavezanci za dohodnino po zakonu o dohodnini. Organizator bo za izžrebane nagrajence odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajencev.

10. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

- nedelovanje poštnih storitev ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile dostavo poslanih odgovorov in podatkov za sodelovanje v žrebu.
- za nečitljive ali kakorkoli drugače nepravilno ali nepopolno izpolnjene obrazce, tak sodelujoči pa tudi ne more sodelovati v nagradnem žrebanju oz. ne more postati nagrajenec.
- kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,
- kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

11. Prijava na e-novice

Ob sodelovanju v nagradni igri lahko udeleženec tudi odda privolitev, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval v tej nagradni igri, vključijo v zbirko podatkov organizatorja za namene trženja; da se ti podatki obdelujejo za vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za obveščanje o komercialnih in nekomercialnih ponudbah, novostih, ugodnostih ter za druge trženjske namene organizatorja in soorganizatorja ter pošiljanje dnevnega elektronskega časopisa. Udeleženec se strinja, da se ti podatki uporabljajo za neposredno trženje po e-pošti na navedeni e-poštni naslov, pri čemer gre lahko za obveščanje o novostih ter trženje blaga in storitev, ki jih ponuja organizator/upravljalec.

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost, da od organizatorja/upravljalca zahteva dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave. Posameznik ima tudi pravico do ugovora in prenosljivosti osebnih podatkov, kopiranja, prepisa, blokiranja in izbrisa v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da od upravljavca/organizatorja zahteva, da brez odlašanja izbriše osebne podatke, ki jih hrani, s tem da prekliče dano privolitev. Soglasje lahko kadar koli trajno ali začasno prekliče na sledeči način: odjavo od prejemanja elektronskih sporočil udeleženec uredi s klikom na povezavo »Odjava«, ki bo sestavni del vsakega elektronskega sporočila ali na e naslov: info@puklavecfamily.com.

Posameznik organizatorju/upravljalcu dovoljuje, da do preklica vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov udeleženca v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov. Organizator/upravljalec zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu.

Organizator/upravljalec se zavezuje, da podatkov nagrajencev ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi.

Organizator se obvezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in v skladu z določili Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR – General Data Protection Regulation) št. 2016/679 (v nadaljevanju Uredba). Organizator bo uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih.

12. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani Jeruzalem Ormož.

Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na naslov info@puklavecfamily.com, najpozneje v 15 dneh od nastanka reklamacije. Pritožbena komisija mora reklamacijo rešiti v 15 dneh od prejema reklamacije.

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče na Ptuju.

Pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani Jeruzalem Ormož in Facebook strani.

Ormož, 6. 6. 2018

Puklavec Family Wines d.o.o.
Kolodvorska 11, 2270 Ormož

Na vrh